Katı Atık Aktarma İstasyonu

KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU

Toplam İnşaat Alanı : 2031.00 m2

Yapı İçinde Yer Alan Fonksiyonlar : Semi Treyler Alanı, Depolar, Çöp Boşaltma Alanı, Mescit, Yemekhane
Dr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı