Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

Toplam İnşaat Alanı : 2505.00 m2

Yapı İçinde Yer Alan Fonksiyonlar : Aile Sağlığı Merkezi, Toplantı Salonu Rehabilitasyon Odaları, Ofis


Dr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı