Dr. Orhan Maltepe Caddesi

DR. ORHAN MALTEPE CADDESİDr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı